Hvordan tapetsere

Hvordan tapetsere

Ønsker du å tapetsere selv? Det er lettere enn mange tror, og i motsetning til for eksempel å male, så krever tapetsering lite forarbeid på slette og jevne vegger. Det viktigste er at du har alt verktøyet på plass, og at rullene er sjekket og klare for oppsetting.

Tekst og bilder er brukt med tillatlese fra Storyes!

Ta en titt på filmen som gir deg gode tips på hvor enkelt det er å tapetsere. Se deretter flere detaljer nedenfor. Lykke til!

Dette trenger du

 • Vater (loddesnor)
 • Tommestokk
 • Saks
 • Blyant
 • Skrutrekker
 • Bred stål-sparkel
 • Pensel
 • Malerrulle
 • Tapetkniv
 • Svamp (filler)Tilstryker i plast evt. tapetbørste

Forbruk av lim:
Normalt forbruk av tapetlim er 1 liter på ca 3-5m2, dersom ikke annet er anbefalt.

Forbruk av tapet

Mål veggens bredde og høyde, og notér tapetrullens lengde, bredde og evt. rapport. Rapporten er avstanden mellom hver gang tapetmønsteret gjentar seg.

Antall tapetlengder

Eks: Veggbredde 3,5 m og tapetbredde 0,53 m.
3,5 : 0,53 = 6,6. Her trenger du altså 7 lengder.

Utregning av tapetlengde

Riktig tapetlengde = vegghøyde + rapport + ca 5 cm skjæringsmonn.
Eks: Vegghøyde 2,4 m + rapport 0,64 m + 5 cm = tapetlengde 3,09 m.

Antall tapetlengder per. rull

Rullens lengde er 10,05 m.
10,05 : 3,09 = 3,25.

Du får altså 3 hele lengder per tapetrull. (Tommelfingerregel: Vanlig takhøyde, 240 cm, vil normalt gi 4 lengder ensfarget tapet og alternativt 3 lengder mønstret tapet per rull.)

Grunnarbeid
Godt grunnarbeid er en forutsetning for et vellykket resultat ved tapetsering.

Fjerning eller riving av gammel tapet

Underlaget skal være rent, tørt og ha en jevn overflate. Generelt skal løse rester av maling og tapet fjernes. På gammel vinyltapet og tekstiltapet skal ytterste sjikt alltid fjernes. Tapeter som er preget og har en ujevn overflate må fjernes eller sparkles jevnt. Sjekk om underlaget pløser seg ved fuktpåvirkning. Hvis det skal fjernes mye gammel tapet, kan det være lurt å leie en tapetfjernemaskin. Det finnes også tapetfjerningsmidler som letter dette arbeidet. Gammel maling mattes ned med grovrent, skylles godt og pusses.

Sparkling/grunning

Alle ujevnheter sparkles og slipes før montering. Nye plateskjøter sparkles jevne (gipsplater strimles med papirstrimmel). Underlaget for lyse tapet bør være så ensartet som mulig. Mal om nødvendig underlaget i passende farge.

Ved tapetsering med tapet med sterk farge, anbefaler vi å grunne med tilnærmet lik farge som tapetet. Dette for å unngå lyse striper hvis det skulle bli sprekker i noen av skjøtene. Vi anbefaler vannbasert heftgrunn til dette. Pass på at grunningen får tørke skikkelig før tapetsering. Puss grunningsmalingen før tapetsering.

Tapetsymboler

Etiketten til tapetet inneholder symboler som forteller om mønsterrapport, montering, vask etc. Se symbolene på storyes.no her!

Før du begynner
Sjekk at alle ruller/tapetlengder er feilfrie, og at batch-/produksjonsnummer på alle rullene er like. Vær nøye med utregning av mengde tapet. Mange tapet har en mønsterrapport som må tas hensyn til ved utregning. Les oppsettningsanvisningen som står på baksiden av tapetets etikett. Når du har tapetsert tre høyder inspiser arbeidet og sjekk at produktet er feilfritt. Ved spørsmål, kontakt din forhandler!

Tips!

 • Sett for eksempel en fyrstikk som stikker ut et par millimeter i de hullene som skal brukes etter omtapetsering. La fyrstikkene sitte mens du gjør underarbeid og tapetsering.
 • Sørg for å ha godt med lys og behagelig temperatur under arbeidet. Da er det lettere å få et pent resultat.
 • Legg gjerne opp arbeidet slik at du tapetserer mot den mørke delen av rommet. Skjøtene vil da bli mindre synlige når du ser på veggen mot lyset.

Viktig!

 • Kontroller at produktet ikke har synlige feil før tapetsering. Vi erstatter feilvarer, men ikke tapetseringsjobben.
 • Hvis det under tapetseringen oppdages feil som skyldes eller kan skyldes produktet, stopp arbeidet umiddelbart og kontakt forhandler.
 • Ved synlige feil som burde vært oppdaget før tapetsering har man ingen reklamasjonsrett dersom arbeidet er utført.
 • Ta vare på etikettene, dette er verdipapir og må fremlegges ved en evt. reklamasjon.

Slik gjør du

Den første lengden

1. Skjær til første lengde så den blir noen cm lengre enn avstanden mellom taklist og fotlist. Start f.eks. ved et vindu. Tegn en loddrett strek (bruk vater eller loddesnor) litt mindre enn en tapetbredde fra vinduet. Velger du å starte ved et hjørne, settes loddestreken slik at tapetet går ca 1 cm forbi hjørnet.

2. Påfør lim fra vinduet og så vidt forbi streken, i veggens fulle høyde. Bruk rulle. Start limingen nederst, og jobb deretter oppover. (Det er varmere oppunder tapet, så limet tørker fortere der)

3. Sett første lengde fra vinduet, slik at den så vidt dekker blyantstreken og stikker ut 4-5 cm ovenfor takets (taklistens) underkant. Stryk med tapetbørsten fra midten og utover i alle retninger slik at alle luftblærer blir borte.

4. Press tapetet med stålsparkelen mot takets (taklistens) underkant. Skjær av det overskytende med tapetkniven. Hold kniven i god skråvinkel, så unngår du at tapetet “krøller” seg under knivbladet.

5. Stryk ut tapetet med tapetbørste eller tilstryker. Pass på at alle luftblærer presses helt ut.

6. Vask bort limsøl umiddelbart med svamp og rent vann. Skift vann ofte.

Rundt dører og vinduer

7. Bruk en pensel til å påføre lim langsmed dør- eller vinduslistene. Sett opp en hel tapetbredde slik at den overlapper dør- og vindus-lister med 6-7 cm.

8. Klipp diagonalt ut mot hjørnet på dør- eller vinduslistene

9. Press tapetet med stålsparkelen inn mot listens ytterkant,
og skjær av det overskytende.

Når du kommer til et hjørne

10. Skjær til en tapetlengde i bredden slik at den vil gå ca 1 cm forbi hjørnet. Klipp inn mot hjørnet i topp og bunn og renskjær oppe og nede.

11. Påfør lim helt inn i hjørnet når du starter på neste vegg.
Bruk alltid overlappslim på dette punktet.

12. Montér den nye lengden helt inn i hjørnet slik at den overlapper den smale tapetstripen fra motsatt side. Stryk til og renskjær.

Ytterhjørner

13. Skjær til tapetlengden i en bredde som lar den gå ca 1,5 cm forbi hjørnet. Påfør lim og montér lengden. Press tapetet godt rundt slik at hjørnet blir skarpt.

14. Husk å vatre opp for neste lengde. Påfør lim (bruk overlappslim på den smale stripen av forrige lengde). Montér den nye lengden slik at den overlapper tapetstripen fra motsatt side og stopper 1-2 millimeter fra selve hjørnet.

Stikkontakter

15. Bryt strømmen til den aktuelle stikkontakten i sikringsskapet. Demontér lokket og fjern evt. gamle tapetlag i området under lokket. Montér tapetet som vanlig, la det dekke kontakten. Skjær/klipp et kryssnitt over kontaktpunktet.

16. Skjær bort de fire flikene med overskytende tapet tett inntill kontaktpunktet.
Deretter kan du montere lokket på igjen.

1200 800 kulornorge